Podmínky návštěvy Lanového bludiště pro školy a skupiny

Zde uvádíme základní podmínky pro návštěvu Lanového bludiště školní či objednanou skupinou. Kromě níže uvedeného samozřejmě platí aktuální provozní řád.

Rezervace termínu:

 • Rezervace probíhá skrze formulář na stránce "školy". Termín vám bude následně emailem potvrzený. Rezervovaný termín a čas je nutné dodržet. Jakékoliv změny volejte s dostatečným předstihem telefonicky.
 • Rezervace probíhá na vybrané atrakce a pro určitý počet žáků. Podle toho my posíláme na místo dostatečný počet instruktorů, aby váš program proběhl co nejkvalitněji.
 • Minimální počet platících účastníků je 15! 
 • Doporučujeme skupiny okolo 25 osob. V případě většího počtu účastníků může dojít k prodloužení programu a prostojům.
 • V případě, že se počet účastníků sníží o 5 a více osob oproti objednávce, a tato změna nebyla nahlášena telefonicky 24 hodin před plánovaným příchodem do lanového centra, bude Vám účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 • Změna počtu osob je možná telefonicky 24 hodin před plánovaným příchodem do lanového centra - poplatek Vám účtován nebude.

Změna termínu s ohledem na počasí:

 • Za bouřky nebo silného větru není možné lanový park navštívit. V takovém případě Vás bude obsluha kontaktovat a domluví s Vámi případný náhradní termín. 
 • Pokud se rozhodnete na základě předpovědi počasí či aktuálního stavu nedorazit, informujte nás o tom co nejdříve a domluvíme se na dalším postupu.

Příchod do Lanového bludiště:

 • Po příchodu do Lanového bludiště přebírá instruktor organizaci a odbavování účastníku, stejně jako odborný dohled. Doprovodu tímto nekončí dozor a zodpovědnost za svou skupinu (především za dodržování pokynů).
 • Vybrané aktivity se platí před zahájením programu. Prosíme o jednu platbu za celou skupinu.
 • Užití atrakce je zahájeno instruktáží a od této chvíle již nelze vrátit vstupné na požadavek klienta. Vstupenka je nepřenosná.
 • Na každých 15 dětí má jeden dospělý doprovod lezení zdarma.
 • Účastníci jsou povinni řídit se provozním řádem a dbát pokynů obsluhy. Při nedodržení provozního řádu může obsluha návštěvníka vykázat z Lanového bludiště bez nároku na vrácení vstupného.